Gnothi Sauton od Agios Nektarios 470 str

-10% isključen

14,85 

Gnothi Sauton svetog Nektarija 470 str. Tekstovi samospoznaje od velikog modernog sveca naše Crkve, prvi put u osnovnoj školi.

8 na skladištu

9789604950386 9789604950386GTIN: 9789604950386 Šifra proizvoda: 9328620175 Kategorije: , , Oznaka:

Opis

Gnothi Sauton od Agios Nektarios 470 str

Tekstovi samosvijesti od velikog modernog sveca naše Crkve, prvi put u osnovnoj školi.

Ο Sveti Nektarije, slijedeći tradiciju prijateljski Oci naše Crkve, dubinski prikazuje sve aspekte ljudske duše, energično opisujući strasti i vrline koje se nalaze duboko u njoj.

Sadržaj

Α
O VERI
1. O božanskoj veri u Hrista 35
2. O vjeri u Krista kao božanskom daru 36
3. O vezi između vjere i znanja
i da vjera prethodi znanju 38
4. O sigurnosti koja proizilazi iz vjere i informacijama koje vjernici iz nje izvlače o onome što se ne opaža čulima 41
5. O neophodnosti dela, odnosno o živoj veri 43
6. O karakteristikama prave vjere 45
7. O spoznaji Boga kroz vjeru 46
8. O snazi ​​i energiji vjere u Krista 48
9. Slika onoga koji vjeruje u Hrista 51
10. Slika nevjernika 54
11. Slika nevjere 59
12. Slika onoga koji poznaje Boga i vrši Njegovu volju 61
13. Slika onoga koji ne poznaje Boga i ne vrši njegovu volju 65
14. Slika onoga koji je bogat Bogom 66
15. Slika onoga koji se ne bogati u Bogu, odnosno slika materijaliste 69
16. Nevjernik u društvu 73
17. Slika duhovnog čovjeka 78
18. Na uslovnoj 79
19. Studija o bogohuljenju 82
20. O pobožnosti i liku pobožnih 88
21. O nepoštovanju i nepoštovanju 91
22. O STRAHU BOŽIJEM 93

Β
O NADI
1. Slika nade 97
2. Slika onoga koji se nada u Boga 101
3. Slika očaja 104
4. Slika očaja 107
5. O namazu 110
6. O strpljenju 115
7. O bogatstvu pobožnih 117
8. O DOBIMA KOJA OD TUGE 117

Γ
O LJUBAVI
1. O božanskoj ljubavi 121
2. O božanskoj ljubavi 124
3. O ljubavi prema Bogu, da je to božanski idiom i da iz njega proizilaze sve dobre stvari 127
4. Ispovijed vjernika 133
5. O praznovjerju i praznovjercima 134
6. O sjaju 135

DIO B
ETIČKE STUDIJE

Δ
O MORALNOM ZAKONU
1. Da je moralni zakon urođen, da vodi ka savršenstvu i da je najveće dobro 139
2. O moralnom životu čovjeka i o tome da je čovjek po prirodi moralno biće 141
3. O čovjeku koji je po prirodi moralno biće, a po prirodi religiozno biće 145
4. O moralnom životu po Hristu 149
5. O čovjeku koji je stvoren time što je moralno slobodno biće i da mora postati aktivno moralno slobodan 151
6. O atribuciji ljudskih postupaka kao moralno slobodnog postojanja 156
7. O autonomiji i moralnoj slobodi 157
8. O istinskoj moralnoj slobodi i o površnoj ili lažnoj slobodi 159
9. Likovi moralno slobodnih i moralno robova 166
10. O moralnoj formativnoj snazi ​​moralne slobode 171
11. O moralnoj slobodi koja se razvija sa identifikacijom lične volje
po božanskoj volji 173
12. U vezi nepovredivosti samovlasti 176
13. O tome kako možemo ostati moralno slobodni 183
14. Kako slijedimo Spasitelja Krista 185
15. Karakter i obećanje kršćanstva 191
16. O grijehu 194
17. Koji je razlog zašto griješimo 200
18. Jer je čovjek, budući da je stvoren na sliku Božju, postao dobrim i po prirodi želi dobro 201
19. Da je greška nastala zbog nemara 204
20. O pokajanju 208
21. O podvrgavanju zakonima 210
22. O disciplini 211
23. O neposlušnosti 212
24. O svijesti 213
25. O svijesti duše 214
26. O savjesti čovjeka koji ne poštuje moralni zakon 216
27. Na zlu savjest 217
28. O punjenju srca 218

STUDIJE I ILUSTRACIJE
O PRAVDI I ISTINI
A. O PRAVDI
1. O pravosuđu 223
2. Slika pravednika 226
3. Slika nepravde 228
4. Slika počinitelja 230
5. Karakter prestupnika (prema Sofiji Solomontos, pogl. b) 232
6. O pohlepi i slici pohlepnika 234
7. O krađi i pljački i o lopovima i pljački 236
B. O ISTINI
1. O istini 237
2. Slika pravog muškarca 239
3. O lažima 241
4. Slika čovjeka koji leži 242
5. Što se tiče proricanja 244
6. O lažljivoj osobi 245
7. O kritici 246
8. O razvratnosti 248
9. O catalalia i catalalo 248
10. O klevetama i klevetnicima 249

Ε
MORALNE VRLINE SPOZNANJA
1. O mudrosti 251
2. Slika rasuđivanja 253
3. Slika mudraca 254
4. Slika budale 255
5. Na moderaciju 258
6. O poniznosti 259
7. a. O trezvenosti 261
b. O veličanstvu i slici veličanstva 262
8. O znamenjima i predznacima 263
9. O tifusu i tifusu 264
10. O ponosu i ponosu 265
11. O visokoumlju i visokoumnim 267
12. O bahatosti 268
13. O praznini 268
14. O svjedočenju 270
15. O velikodušnosti i velikodušnosti 271
16. O opscenosti i opscenosti 272
17. O periautologiji 273
18. O lukavstvu 274
19. O HRIŠĆANSKOJ JEDNOSTAVNOSTI 275

F
MORALNE VRLINE MEMORIJALA, TJ SVESNOG I EMOCIONALNOG
A. PARLAMENTARNE VRLINE
1. O kršćanskoj plemenitosti, odnosno evanđeoskom moralnom savršenstvu 277
2. Slika plemića 279
3. Na hrabrosti 281
4. Slika moralne hrabrosti 282
5. O moralnom kukavičluku 284
6. O hrabrosti i odvažnosti 286
7. O kukavičluku 286
8. O smelosti, smelosti i smelosti 287
9. O bagremu 288
10. Slika negativca 289
11. Slika dobrog čovjeka 290
12. Slika lošeg čovjeka 291
13. O ljutnji 294
14. Slika ljutitog, razdražljivog i ljutog čovjeka 296
15. O samoodricanju 297
16. O integritetu 299
17. Na dobru slavu 301
18. O ambiciji i ambicioznosti 303
19. O taštini i taštini 304
20. O strasti i emocijama 306
21. O carteriji 307
22. O nestrpljenju 307
23. O neprijateljstvu i neprijatelju 308
24. Na zavist 309
25. Slika zavidnika 311
26. O mržnji 312
27. a. Lik mrzitelja 313
b. O amneziji i amneziji 314
28. Na ljutnji 315
29. Slika zlobe 315
30. O osveti 317
31. O kleveti i kleveti 318
32. O svađi i svađi 319
33. Na revnosti za dobro 320
34. O svjesnom zilotu 321
35. Karakter nesvjesnog zilota 322
36. O zlu revnosti i karakteru onoga ko ima zlu revnost 323
B. Vrline emocionalnog
1. O radosti u Gospodu 325
2. O radosti kao plodu Duha Svetoga 327
3. O vrlini 328
4. Slika hrišćanske vrline 330
5. Slika hrišćanina završena u vrlini 333
6. Slika čestitih 337
7. O prijateljstvu 339
8. Slika prijatelja 341
9. O nepoštenom prijatelju 343
10. O lažljivom, zlonamjernom i perverznom prijatelju 344
11. O laskanju 345
12. O ljubavi 347
13. O milosti 349
14. U dobrotvorne svrhe 349
15. Slika milosrdnog 353
16. Slika nemilosrdnog 355
17. O Baskiji i Baskiji 358
18. O zahvalnosti i zahvalnosti 360
19. O nezahvalnosti i nezahvalnosti 361
20. O milosrđu i milostivom 363
21. O milosti 364
22. O mirotvorcu 366
23. O miru Božijem 368
24. O dugotrpljivosti 370
25. O krotosti 372
26. O nepravičnosti 373
27. O škrtosti 374
28. Slika škrtca 375
29. O samodovoljnosti 378
30. O zemljišnoj svojini i bezemljaštvu 380
31. O samoljublju 380
32. O skrupulu 382
33. O eutanaziji 383
34. O skromnosti 384
35. O pseudo skromnosti 385
36. O licemjerju 387
37. O filantropiji 388

Z
MORALNE VRLINE ŽELJENOG
1. O umjerenosti 391
2. O zdravom razumu 394
3. Na pažnju 397
4. O nepažnji 399
5. O neplodnoj tišini 400
6. O duhovnoj vježbi 402
7. O nemaru 403
8. U pritvoru 405
9. O uređenju po Bogu 406
10. U samici 408
11. O postu 409
12. O svetosti 413
13. O duhovnoj opojnosti 415
14. O pijanstvu 416
15. O dobroj i lošoj navici 418
16. O strasnoj i iracionalnoj želji 420
17. Na saslušanju 422
18. O promiskuitetu 423
19. O razvratu i promiskuitetu 424
20. O tišini 425
21. O argologiji 427
22. O glosalgiji 428
23. O adolescenciji i adolescenciji 428
24. O Eutrapelu 429
25. O smijehu 430
26. O tartufima i tartufima 431
27. O duhovnoj boli 432

DISERTACIJA U FORMU PISMA
U EUSEBIAN MINCHEN 433

MJERENJE 459
SAOPŠTENJE 469

Znanje svetog Nektarija pdf

Knjige Svetog Nektarija pdf

Upoznajte sebe u devet lekcija

Upoznajte svoju knjigu

znam svoje reči

Teotokarion Svetog Nektarija

Znanje u njemu

ljudske duše opisivanjem

ZNANJE TEKSTOVA SAMOSPOZNAJE

Filokalistički oci Crkve

Upoznaj sebe Tekstovi samosvijesti

Sveti Nektarije Pentapoljski Peri

Novi zavjet sa zlatom izvezenim somotom

Sveti Nektarije Pentapoljski

Tekstovi o samosvijesti iz velikih

od velikog modernog sveca

Nektarije slijedeći tradiciju

Spoznaj sebe bez prevoda

Više informacija

Težina 1 kg
Dimenzije 21 × 14 × 2 cm

Brand

ATHOS PUBLICATIONS

ATHOS PUBLICATIONS
Sautonovo znanje

Gnothi Sauton od Agios Nektarios 470 str

14,85 

8 na skladištu