Drveni vratni krst 2,4 × 3,8 cm

4,00 

Drveni vratni krst 2,4 × 3,8 cm.

7 na skladištu

Šifra proizvoda: 1849118774 Kategorije: , Oznaka:

Opis

Drveni vratni krst 2,4 × 3,8 cm

Krst čuvar sve vaseljene, Krst ljepotu Crkve, Krst kraljeva tvrđavu, Krst vjernih oslonac, Krst anđela slavu i demona traumu

U vezi sa najdubljim simboličkim pristupom Križu, kako ističe profesor P. Vasilijadis, Krst je tumačen u prvoj Crkvi:

a) proročki, tj. u vezi sa mučeništvom proroka,

b) eshatološki/apokaliptički, kao ispunjenje Božje volje, kako je izraženo u Svetom pismu,

c) dijalektički, kao uslov Isusovog uzvišenja,

d) euharistijsko/oporučno, u direktnoj vezi sa predanjem svete Euharistije i

e) soteriološki, kao smrt za dobrobit svih ljudi, koja čini neaktivnom krvavu pomirbenu žrtvu Hrama.

Najnečasnije i najponižavajuće oruđe smrti tako ponovo postaje simbol prave žrtve, koju ne čini čovjek da bi umirio božansko, nego Bog da bi spasio čovjeka.

Tako je pretvoren u simbol božanske ljubavi, naklonosti i spasenja ljudskog roda kako je od početka utemeljen u tekstovima K.D. riječi apostola Pavla

„Nisam rođen, ne hvali se krstom Gospodnjim“ sažima, da tako kažem, odnos hrišćanina sa znakom krsta.

Taj odnos seže u slučajevima svetaca do izbora puta vlastite smrti, jer su neki, poput apostola Petra i Andrije, radije napustili ovaj sadašnji život smrću na krstu.

Simbol krsta je najviši "denuncijacija" Božje ljubavi prema ljudima. Čudna manifestacija je Raspeti Gospod.

Simbol je mira i naselja. Zahvaljujući žrtvi Raspetoga, okončan je rat koji je otuđeni čovjek vodio protiv Boga, stvaranja, bližnjega i samog sebe.

Takođe je simbol pobjede protiv đavoljeg kraljevstva i sila tame.

I vjernik,zauzvrat, on se bori protiv đavola i njegovih metoda jer je Krst Gospodnji jedini i neodoljivi štit svakog od nas od napada zloga.

 Uskrsnuo si, ali nisi uništen, Loge, od kojeg si jeo meso.

Gospode, hram ti govori u vreme strasti,

ali čak i tako to je bilo jedno prisustvo vašeg božanstva i vašeg mesa.

u oba, jer ti si Sin,

Riječ Božija, Bog i čovjek.

Drveni krstovi za vrat

Metalni vratni krstovi

Rezbareni drveni ovratni krstovi

Scroogeovi drveni krstovi za vrat

Sveti vratni krstovi

Drveni krst sa čelikom

drveni krstovi od velikih boginja

Ovratni krstovi za muškarce

Više informacija

Težina 0,100 kg
Dimenzije 2,4 × 3,8 cm

Brand

SVETA ĆELIJA SVETIH ARHANĐELA

SVETA ĆELIJA SVETIH ARHANĐELA
Drveni vratni krst

Drveni vratni krst 2,4 × 3,8 cm

4,00 

7 na skladištu