Svetogorski autentičan tamjan

Svetogorski Autentični tamjan. U Pravoslavnoj hrišćanskoj crkvi palimo tamjan kao tamjan koji je jedan od tri dara koje su mudraci prineli Isusu Hristu.

Agioreitiko Moschothimiama pripremaju monasi sa ličnom pažnjom i posebnim poštovanjem i ističe se kvalitetom i jedinstvenom aromom.

43 Proizvodi