Vijesti

Vijesti koje se tiču ​​društva i Crkve. Vest sa Svete Gore, kao i važne izjave sveštenika pravoslavne vere

Najmanja crkva u Grčkoj

Najmanja crkva u Grčkoj nalazi se u Ormos tis Piraikiju. Kapela Agios Nikolaos

Tamjan za orhideje

Tamjan od orhideje iz Svete ćelije Svetih Arhanđela, zašto je tako poseban i poseban?

Gerontissa Galactia

Starac Galaktija: pokajanje, ispravljanje, Ispovest je Filopatrija, nakon vizije koju je imala u kojoj je videla samog Gospoda i Boga našeg Isusa Hrista

A Prophecy

Proročanstvo koje se danas ostvaruje. (video) 1′

Bogorodica se pojavila

Djevica Marija se pojavila i zatražila pokajanje od kršćana 1′

Smjernice za preživljavanje u požaru

Upute za preživljavanje u požaru 1′. Sarađujte sa vlastima. Slijedite upute. Ljudski život iznad svega

Mitropolit od Morfua

Mitropolit Morphou se suočava s koronavirusom i predrasudama 2', prečasni Neofit će se morati suočiti s grčevitim reakcijama

7 najpoznatijih djevica s Ponta

7 najpoznatijih djevica s Ponta. Izlet u Pontijske djevice, sa fotografijama i njihovom istorijom.

Deadly Sequence

Smrtno prati Ananija Kusteni. U atmosferi bola, razaranja i ljubavi, običan narod je prisustvovao povorci smrti.