Psalam 93 za Boga da prosvijetli ljude, koji stvaraju probleme u naciji i uznemiruju ljude.

Psalam 93 za Boga da prosvijetli ljude, koji stvaraju probleme u naciji i uznemiruju ljude.

Prema svetom Pajsiju, njegov starac, koji je bio sveti Arsenije Kapadokinac, koristio je Davidove psalme za svaku priliku drugačije.

The psaltir on ima veliku moć, rekao je. Pogotovo ako nakon toga slijede molitve i krunica!
Psalam 93 kako je rekao sveti Arsenije, da ga u to vrijeme treba da čitaju ljudi koji su stalno imali problema sa arχontes, jer su prema njima postupali nečovječno, imali su teške i nepodnošljive poreze i nisu branili svoju zemlju od neprijatelja.

Imajte na umu da je sveti Arsenije Kapadokijanac bio jedan od onih izbjeglica koji su došli iz Farase u Kapadokiji.

Psalam 93 slijedi

Psalam Davidu, subotnji četvertak.

Bog osvete, Gospode, Bog osvete je nedokučiv.

2 Neka se ljiljan zemlje uzvisi, oholi neka se nagradi.

3 Dokle se grešnici, Gospode, dokle se grešnici hvale,

4 Hoće li ustati i vikati bezakonje, hoće li zavapiti svi koji čine bezakonje?

5 Ponizili su narod tvoj, Gospode, i oteli ti nasledstvo,

6 Odveli su udovicu i siroče i ubili obraćenika

7 A oni rekoše: Gospod ne gleda, Bog Jakovljev ne kuje zaveru.

8 vi ste mudri, vi budale među ljudima; i djeco, kad ste mislili.

9 Ne čuje li onaj koji je nasadio uho? Ili ne razumije okom?

10 Nije li učitelj nacije provjerio? učitelj ljudskog znanja?

11 Gospod poznaje meditacije ljudi jer su uzaludne.

12 Blago čovjeku koga ti kažnjavaš, Gospode, i učiš ga zakonu svom

13 On ga tješi od dana zla, sve dok ne otvori grešnu jamu.

14 jer Gospod neće napustiti svoj narod i neće napustiti svoju baštinu,

15 dok se pravda ne vrati na sud i dok je ne prime svi pravedni srca. (recitacija).

16 Šta podižeš za mene? Ili saosjećate sa mnom na činioce bezakonja?

17 Ako ne, Gospode, pomozi mi, moja je duša prekratka za Boga.

18 Ako kažu: Moj glas drhti, milost tvoja, Gospode, pomozi mi.

19 Gospode, s obzirom na mnoštvo mojih bolova u mom srcu, tvoje su molbe umirile moju dušu.

20 Neka se ne pridružim prijestolju bezakonja, koji radi na zapovijesti.

21 oni plene dušu pravednika i krv nevinih je osuđena.

22 I Gospod je postao moje utočište, i moj Bog, moj pomoćnik, moja nada

23 I neka im Gospod uzvrati za njihovo bezakonje, i u skladu sa njihovom zloćom, Gospod Bog će ih uništiti.