Hristos Prava Svetlost. Molitva Gospodu našem Isusu Hristu. 1′

Hristos Prava Svetlost

Hristos Prava Svetlost. Molitva Gospodu našem Isusu Hristu. 1′

Hriste, Svetlost Zaista, vječno obasjavajući i posvećujući čovjek koji dolazi na svijet, neka nas obasja Svjetlost lica Tvoga, da u njemu vidimo svjetlost nepristupnu.

I usmjeri naše korake na djelo Tvojih zapovijesti.

Ambasada Vaše Presvete Bogorodice i πGospodar svetaca. Amen.

Prevođenje – Interpretacija 

Hristos, Istinska Svetlost = Hrist, Ti Koji Si Istinska (Duhovna) Svetlost

Prosvjetljujuće i posvećujuće = Ono što obasjava i posvećuje

Uvijek osoba koja dolazi na svijet = Svaka osoba koja dolazi na svijet.

neka svjetlost lica Tvoga obasja nas = Neka svjetlost lica Tvoga obasja nas (Neka tvoja božanska svjetlost obasja naše duše)

U njemu vidimo nepristupačnu Svjetlost = tako da u njoj možemo vidjeti neuništivu, nepristupačnu Svjetlost (tako da, obasjani njome, možemo vidjeti samoga Boga)

I usmjeravajte naše korake = I usmjeravajte naše postupke (tj. naše akcije, misli i želje)

Za rad Vaših naredbi = Za izvršenje (implementaciju) Vaših naredbi

Poslanstva Vaše Presvete Majke = Sa poslanstvima (tj. molitvama) Vaše Presvete (tj. Svete, Neporočne) Majke

i svih Svetih Tvojih= I svih Svetih Tvojih Amin

pomazi pravo svjetlo pdf, Krist pravo svjetlo, pravo svjetlo

uvek mu čovek dolazi

uvek posveti osobu koja dođe k sebi