Triadic Magalynaria. Himne Svetom Trojstvu 3′

Triadic Magalynaria. Himne Svetom Trojstvu. 3'

The Triadic Magalynaria je doksologija Svetoj i Svetoj Trojici i čita se u ponoć u nedjelju.

Ponoć je prateći, koji se čita odmah nakon buđenja iz noćnog sna.

Megalynaria mi ih zovemo κbili koji obično počinju sa rečju Odrastati (ili Axion estin). Ovim se vjernici pozivaju da od srca hvale Gospodina ili Djevicu ili da slave Sveca.

Bilo bi dobro pročitati cijelu ponoćnu misu između 1 i 2 sata navečer, kao noćno buđenje za molitvu. Da imam molitveni alarm svake noći.

Možemo ih čitati trijadna magalinarija, ako osjetimo potrebu bilo kojeg dana. Večernja nas molitva štiti. Nebesa su otvorena.

Sljedeće su Trijadne magalinarije

Dostojno je, zaista, Trojstvo
Anarhični Otac i Kreator, Koarhični Logon,
davno od Oca, uzalud stvoreno,
i Duha Svetoga, koji večno emanira iz Patrasa.
Dostojno je, kao što je istina, slaviti Boga Reč,
Kad heruvimi drhte i drhte i kad se sile nebeske hvale;
proslavimo vaskrslog trodnevnog iz groba Hrista životvorca sa strahom.
Hvalimo svi pobožno, pjevajmo hvalospjevi Ocu i Sinu i Duhu Božjem, tročlanoj državi, jednom Carstvu i gospodstvu.
Neka svi urođenici hvale i slave sile nebeske, onu koju obožavaju svi vjernici, Trojstvo u suštini.
Suverenitet Heruvima, i neuporediva Tearhija Serafima, nedeljivo Trojstvo u jedinstvu, istinska Tearhija, mi Te veličamo.
Oče Anarh i Bog, Suvladajuća Reč, zajedno sa Duhom kome se klanjam, Nerazdvojna jedna ulivena suština, Trojna Jedinica, počastimo himnama.
Neka me obasjaju tvoje blistave munje, Bože moj, Trispostat Panturge, i pokaži mi svoju nedostižnu slavu, federastu i svetlonosnu i nepromenljivu.
Ako heruvimi drhte i dršću, a vojnici slave anđele, sa strahom proslavimo njega, Hrista životvorca, ovaploćenog od Djeve.
Video sam Sina Tvoga iz mrtvih, Prečistu Djevu vaskrsnu, Božju radost neizrecivu i stvorenje ispunjeno, slavio sam Ga i slavio Te.
Najčasniji od Heruvima, i najslavniji neuporedivo od Serafima, netruležni Bog Reči, Bogorodica istinita mi Te veličamo

Triadic Magalynaria

SVETI PAENTOR PRAVOSLAVNE CRKVE

Presvetoj Djevici Mariji