Šta je Bezgrešno začeće Bogorodice gde slavimo 2. jula

Šta je Bezgrešno začeće Bogorodice gde slavimo 2. jula

Svake godine 2. jula slavimo njenu degustaciju Honest Estheta ona Theotokos gdje se čuvao u crkvi Panagije od Vlaherne.

Timia Estheta je plašt Gospe od Bezgrešnog začeća, a ne Timia Zoni kako ga neki pogrešno brkaju sa depozitom Timia Zoni koji se slavi 30. avgusta svake godine.

Svetu Esthitu (veo) ženi je dala sama Djevica Marija, neposredno prije njenog uzašašća. Ova žena je ovu Esthetu prenosila s generacije na generaciju, čuvajući svoje postojanje u tajnosti.

Tajnovitošću je bila zaštićena od neprijatelja koji su je htjeli opljačkati ili od onih koji su je htjeli iskoristiti/nestati.

Od posljednje žene gdje ju je posjedovao i nije imao djece da joj da, tajno su je uzela dva patricija gdje su je odveli u Carigrad i sakrili u Crkvi apostola Petra i Marka.

Čuda od početka od Galileje do Vasilevuse bile su hiljade. Oni koji su bili bolesni ozdravljali su. Oni koji su bili tužni našli su radost i mir.

Tokom ruske opsade, kada je patrijarh sa narodom i car vršio Litaniju, ruska flota je uništena uzburkanim morem i povukla se. Djevica Marija je spasila grad.

Ukraden je tokom krstaških ratova i danas se nalazi u manastiru u Francuskoj.

Gdje je časna odežda, odijelo Bogorodice, odežda definicija, Maforio, Haljina Djevice Marije, Maforio značajan, Vesta odjeća, Vesta antiquia, Panagija nam nije ostavila relikviju, relikviju dok se kretala Iako, prema njeno predanje, Prepodobna Vesta Presvete Bogorodice, Presveta Bogorodica Presveta Bogorodica, Bogorodičina tunika, liturgija svetog Jovana Zlatousta, božanska liturgija svetog Jovana, Presveta Bogorodica, Presveta Bogorodica, Presveta Bogorodica, Presveta Bogorodica, Presveta Bogorodica, Presveta Bogorodica, Presveta Bogorodica, Presveta Bogorodica, Konstantin i Jelena u Daliju, Crkva Presvete Bogorodice Konstantina i, predanje Crkve, Bogorodica nam je ostavila relikviju kada je preminula, ostavila je relikviju kada je preminula, ostavila je relikviju kada je preminula, po predanju Crkve, po predanju Crkve