Danas crno nebo, danas crni dan.. 1′

Danas crno nebo, danas crni dan.. 1′

To su dobro poznati stihovi iz Dirge τηGospe. Ono što je žalila zbog raspeća i smrti njenog sina.

Duga rimovana narodna pjesma, sa izvornim riječima. To je narativni lament vezan za mučeništvo i Hristovo raspeće kroz emotivni svijet tragične Majke.

To je prepričavanje cijelog putovanja do polaganja i sahrane Gospodina našega Isusa Krista.
Evo snimka iz Šokantne naracije Meline Botelli, gdje se čuje vrhunac Božanske drame. Slijede elementi iz Moiroloija.

Danas je crno nebo, danas je crn dan, danas su svi tužni i planine su tužne

Danas su se bezakoni Jevreji, bezakonici i psi i prokleti urotili da razapeju Hrista, Kralja svega.

Gospod je želeo da uđe u baštu da primi tajnu večeru za sve.

A Panagija Despina je sjedila na svom prijestolju i izgovarala svoje molitve za svog Jedinorodnog Sina.

Njen glas je dopirao s neba iz arhanđelovih usta:

-Gospo moja, dosta je molitava, dosta je pokora, uhvaćen je tvoj sin i vode ga da ga ubiju, a muče ga po dvorima Pilatovim.

-Bakar-bakar, napravi eksere, napravi tri vile. A ovaj odmetnik ima pet.

- Ti faraone, koji ih je napravio, moraš nas naučiti.

-Dva mu stavi u ruke, a druga dva u noge, petu lekovitu stavi u srce, da mu kaplju krv i voda i da mu se srce stisne.

A Panagija je pala kao da je pala i onesvijestila se, polili su je krčag vode, tri vrča mošusa da dođe sebi, da dođe sebi.

I kada je došla sebi, i kada je došla sebi, tražila je nož da zakolje, tražila je da padne vatra, tražila je da padne litica za svog Jedinorođenca.

- Ne kolje se, majko, majke se ne kolju

Nemoj da se opečeš, mama, mame se ne opeku.

Primi, dama sa strpljenjem, primi, dama sa lakoćom.

-A kako da primim strpljenje i kako da primim utjehu, da imam sina jedinorodnog i da je Raspetog.

I Marta i Magdalena i Lazareva majka i Jakovljeva sestra, i četiri Adama, uzeše vojsku po vojsku, vojsku po vojsku, i vojska ih izvede kroz razbojnička vrata.

-Otvorite vrata razbojnika i vrata Pilata.

I časna sestra joj otvara vrata od straha. Drži se desno, drži se Zerve, ne poznaje nikoga, drži se desno, vidi Aigiannis,

- Moj sveti Jovane Pretečo i krstitelju mog sina, zar nisi video moju Higioku i svog Učitelja?

- Nemam usta da ti kažem, jezik da ti govorim, nemam dlan da ti pokažem. Vidite li Ga golog, kako se žali, u košulji natopljenoj krvlju, s trnovom krunom na glavi? Ovo je tvoj Joke i moj Gospodar!

I Panagija mu priđe slatko i zagrli ga.

-Ne obraćaš mi se, dete moje, ne govoriš meni dete moje?

- Šta da ti kažem, majko moja, kad nemaš ništa drugo, samo na Veliku subotu u ponoć, kad zapeva petao i zazvoni zvona, onda ćeš i ti, majko moja, imati veliku radost!

To znači Bog, znači zemlja, znači nebo, znači i Aja Sofija sa svojim brojnim zvonima.

Ko to čuje, spašen je i ko kaže da je posvećen, a ko to sluša, primiće Džennet, Džennet i tamjan sa Groba Časnog.

Gospode Isuse Hriste, milost, milost, milost

pogrebna povorka,
epitafski pandan,
ruralni natpis,
epitaf wikipedia,
epitaf Wiktionary,
Epitaphios Gaitanos,
epitaf za malog pobednika,
epitaf disk,
epitafi,
epitaf slika,
pogrebni običaj,
epitafske crkve,
eulogy
epitafska površina,
epitafske slike,
slikanje epitafa,
epitaf live stream,
ponoćni epitaf Zakintosa,
epitaf života u grobu,
epitaf heliopolja,
epitaf svetog mjeseca Herakliona,
pogrebna žalost odlična priprema,
pogrebna jadikovka,
epitaf žalosni stihovi,
epitaf žalosne slike,
epitaf
Epitaphios Ioannina,
Jovanov epitaf,
Epitaf Svetog Isidora,
pogrebna ševa,
konstrukcija epitafa,
Krfski natpis,
pogrebna služba,
epitafalno velika priprema,
prijevod epitafa,
epitaf atinske metropole,
epitaf velikog četvrtka
vrtić epitafija,
epitaf naufpakt,
epitaphios trinos nerezi,
epitaf u vrtiću,
epitaf Svetog Nikole,
epitaf sudije iz snova,
epitaf Ouranoupolisa,
epitaf tuguje,
epitaf,
cvijeće epitafa hvatača snova,
epitaf,
epitaf oplakivanje,
pogrebni lament vječne djevice Marije,
epitafski ornament,
Epitaf na engleskom,
epitaf danas
važan natpis,
serija epitafa,
epitaf šta je to
Epitaf Bogorodice,
pogrebne pjesme,
hvalospjev,
epitaphios hydra,
pogrebna tkanina,
pogrebne himne,
epitafske fotografije,
epitafna fotografija,
epitafijski fodele,
epitaf ove godine,
pogrebni fenjer,
ručno rađeni natpisi,
epitaf od perli,
pogrebni psalmi,
epitafijski sat obrezivanja,
vrijeme sahrane
Epitaf, koliko je sati?
epitaf 2021,
epitaphios 2021 uživo,
epitafije 2004.,
epitafi 2020,
epitafi 2019,