Molitva za oproštenje, psalam 50 u Osnovnoj školi

Molitva za oproštenje, psalam 50 u Osnovnoj školi

Da pitam Boga Oproštaj i pokajmo se. Nα čitaju ga svi svaki dan.

Smiluj mi se, Bože moj, po svojoj beskrajnoj milosti i prema beskrajnom mnoštvu svojih milosrđa potpuno izbriši bezakonje moje.

Operi me i opet me operi od bezakonja moga, i od prljavštine grijeha moga očisti me.

Molim vas za milost, jer i ja prepoznajem i priznajem svoju nezakonitost. I ovaj moj grijeh je uvijek preda mnom, u mom srcu iu mojim mislima, da me kontroliše i tiranizira.

Molim vas za oprost, jer grijesi koje sam počinio predstavljaju kršenje vašeg Zakona. U tvom prisustvu sam počinio zlu stvar. Priznajem da sam dostojan kazne za svoje grijehe, da se vidi koliko ste bili pravedni što ste me osudili i da biste tako izašli kao pobjednici, kada vas bezbožnici i djeca žele kritikovati.

Smiluj se na mene, jer su me začeli grešni roditelji i usred grijeha me je začela majka.

Bože istine, volio si i uvijek voliš istinu i poštenje. Otkrio si mi skrivene i skrivene stvari svoje mudrosti, da bih se tako mogao zaštititi od grijeha.

Kao i sa simboličnim granama Isopa (Drvo) poškropićeš me svojom milošću i tako ću biti očišćen od svog grijeha. Oprati ćeš me svojom milošću i postaću tako čist da ću biti bjelji od snijega.

Tada ćeš učiniti da osjetim radost i ushićenje, tako da će i ove moje slomljene i paralizirane kosti cviliti od radosti.

Odvrati lice svoje od grijeha mojih, da ih ne vidiš, i izbriši sve moje bezakonje.

Oblikuj u meni i izgradi novo srce, čisto, Bože moj, da ustoličiš i otvoriš u dubini moje duše duh istine, duh pravednosti.

Ne makni me i ne odbaci me sa lica tvoga punog dobrote i ne oduzimaj mi Duha svoga Svetoga.

Daj mi ponovo radost i ushićenje mog spasenja, koje dolazi od tebe, i podrži me, čvrstom i krutom voljom u dobru, u svom svetom zakonu.

Tako pročišćen i prosvijetljen ja ću naučiti mnoge grešnike vašim vlastitim putevima, vašem Zakonu. Svojim primjerom i svojim riječima učinit ću da vam se mnogi bezbožnici vrate u pokajanju, kao što sam se i ja vratio.

Oslobodi me, Gospode, krivice nevine krvi, koja je zbog mene prolivena, Bože i Gospode spasenja moga. Jezik pun radosti objaviće vašu pravednost i dobrotu.

Da, Gospode, otvorićeš usne moje i usta moja smjelošću i hrabrošću i izliće ti hvalu i slavu.

Poslaću ti svesrdnu hvalu, Gospode, jer da želiš neku žrtvu za oproštenje mojih greha, prineo bih ti je. Ali niste toliko zadovoljni žrtvama paljenicama.

Ugodna žrtva za Tebe Bože je duša shrvana bolom i svešću o grehu. A srce čovječje, koje je pokajanjem slomljeno i poniženo, ti, sveblagi i premilostivi Bože, nikada ga nećeš iscrpiti.

Budi zadovoljan, dakle, Gospode, da se u Jerusalimu pojaviš dobar i milosrdan. Pokažite svoju dobrotu kako bi se zidine Jerusalima ponovo izgradile.

Tada ćeš rado prihvatiti svaku žrtvu, koja će ti biti prinesena prema onome što si naredio u svom zakonu, žrtvu koja se odnosi na tebe, žrtvu paljenicu. Zatim će na vaš oltar za žrtve paljenice prinijeti junce za žrtvu u znak zahvalnosti i hvale vama.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu

molitva za oproštenje blasfemije,
molitva za oproštenje grehova,
molitva djevici za oproštenje,
molitva Bogu za oproštenje,
molitva za oproštenje grehova,
molitva za oproštaj,
molitva za oproštaj,
molitva za oproštaj od Boga,
pravoslavna molitva za oproštaj, oproštenje je,
oprostite crkve,
molitva za oproštenje grijeha, psalam 50,
psalam 50 pdf,
psalam 50 primarni,
psalam 50 značenja,
Psalam 50 na aramejskom,
psalam 50 ton b,
psalam 50 i 90,
psalam 50 Davidov,
psalam 50 David,
50 Davidovih psalama,
tumačenje psalama 50,
50. psalam i duhovna tajna koju sadrži,
prijevod psalama 50,
psalam br. 50 prijevod,
psalam br. 50,
50. psalam,
psalam 50,
50. psalam,
50. psalam,
psalam 50 Davidov,
psalam psalam 50,
50 psalama,
psalam 50,
6 psalma Davidova,
90 psalama,