Ko je himna Akatista? 2′

Ko je himna Akatista? 2′

Ο himna za ustajanje je himna nedostižnog savršenstva, himna Djevici Mariji, koja kad se pjeva
u crkvama tokom Velikog posta izaziva drhtaje istinskih emocija i duhovnog uzdizanja vjernicima.

Smatra se jednim remek-djelo vizantijske himnografije.

Napisana je po pravilima homotonije, izosložne i djelomično rime
"Sjedeća himna" je dobila naziv jer, kada se pjeva, džemat stoji, dok njen alternativni naziv "Pozdrav" dolazi od često ponavljane riječi Navijaj.

Peva se u delovima u petak uveče prve četiri nedelje posta i čitav petak uveče pete nedelje posta.

Sastoji se od prologa "I overmacho stratego ta nikiteria" i 24 strofe (strofe) sa abecednim akrostihom od A do Z.

Prvi dio himne (A-M) odnosi se na epizode iz života Djevice Marije
(Evangelizam, Isusovo rođenje, Hypapanti, itd.) i drugi dio (N-O) u teološkim predmetima.

Općenito se odnosi na inkarnaciju Isusa i spasenje ljudi, dok se
doprinos Djevice Marije.

Pjesnik himne Akatista nije poznat, jer dugogodišnja istraživanja nisu došla do jednoznačnih zaključaka.

Navedena su imena Romana Melodosa, carigradskog patrijarha Sergija, đakona i jambografa Đorđa Pisidisa, carigradskog patrijarha Germana I, mitropolita nikomidijskog Georgija Sikeliotisa, Kasijana i carigradskog patrijarha Fotija.

Preovlađujuća tradicija kaže da je himna Akatista napisana za spas Carigrada od opsade Avara, tatarsko-mongolske rase, 626. godine.

Spasenje Kraljice pripisano je Velikom generalu, Presvetoj Bogorodici.

Poruka da nas ovaj virus neće pobijediti, da neće poljuljati našu vjeru.

Sa svijećom u ruci izaći ćemo na naše balkone ili u svoja dvorišta pjevati himnu Akatista, zajedno sa molbom našoj Djevici Mariji da se patnje vjernika i cijelog čovječanstva uskoro prestanu.

Tekst himne Akatista, pozdrav himne Akatista, Himna domova Akatista, knjiga himne Akatista, ja vodim bitku, ja pravim strategije za pobede, kada je himna Akatista 2022, Borim se sa tekstom, prevod himne Akatista, prevod himne Akatista, Irmos , Ko je Himna Akatista? , Njegova priča, d O Irmos, Akatist Ὕmnos se peva u petak, O Irmos Troparia ᾨᾴ, Stasis Akatista Ὕmnos se peva, Akatist Ὕmnos peva se, nedelja posta, TὝscho Automelon, je Akatist Imistonos, a ko je, Himna Akatista se zove, himna koja se peva, Akatist Himna je, Akatist Himna je, Aja Sofija,