Koja je skala Sv. Jovana i značaj 2'

Koja je skala Sv. Jovana i značaj 2'

Vrhunac, poznat i kao Vrhunac raja, delo Svetog Jovana Sinaita, jedna je od najomiljenijih asketskih i duhovnih knjiga, ne samo između monaha ali i onih hrišćana koji se svjesno trude da se bore protiv strasti i neguju vrline.

Sadržaj djela upućen je dušama posvećenim Gospodu, koje su se odrekle svjetovnih stvari i traže savršenstvo.

Opisuje tα različite faze njihovog života i kao da ih nekakvom "skalom" podiže od najnižeg do najvišeg.

30 stepeni kao i Reči skale, počevši od odricanja od ispraznog sveta i odlaska, završavaju se u trijadi vrlina ljubavi, nade i vere.

Uprkos činjenici da je Climax upućen monasima, sadrži i mnoge pouke za kršćane koji žive u svijetu i koji su zainteresirani za spasenje svojih duša.

Zašto pojmovi kao što su pokajanje, tuga, poslušnost, sjećanje na smrt, ljutnja, ozlojeđenost, tišina, molitva, post, vjera, nada, ljubav, itd. pomažu u savladavanju strasti i sticanju vrline.

Vrhunac Jovana pdf prevod, Vrhunac Jovanova knjiga, Jovanova skala pdf, Sveti Jovan skala poučena, Skala vrlina, Sinajski autor projekta Climacus, KRATAK BIOGRAFIJA BLAŽENOG JOVANA, Sv. Jovan Sinajski autor, Sinait autor Klimaka, Jovan Sinajski autor, Klimaka Crkveni projekti, Sv. Jovana skala, Sv. Jovan Sinajski, asketski oblik Sv. Jovana, W nedelja posta, W nedelja posta, sv.