Petra i Pavla, 29. juna. Glavni apostoli

Petra i Pavla, 29. juna. Glavni apostoli

At slike naslikani su, dva apostola drže crkvu, koja je simbolično prikazana s malim vizantijskim hramom.

Petra i Pavla

U zagrljaju dvojice apostola, kako to vidimo na njihovoj dobro poznatoj slici, v Crkva ona je projektovala spregu vere i dela, drugim rečima, videla je ove apostole kao simbol i tip svoje tradicije.

Zajednički praznik Petra i Pavla ustanovljen je 258. godine. 29. juna, kada je papa Siksto II prenosio njihove kosti u katakombu Svetog Sebastijana u Rimu.