Mali kanon Presvetoj Bogorodici 47′

Mali kanon Presvetoj Bogorodici 47′

Čitati Zahtjev zajedno sa video snimkom.

Blagosloven Bog naš, uvek, sada i uvek i u vekove vekova. Amen

Psalam 142

Gospode, usliši moju molitvu, pridruži mojoj molitvi u svojoj istini, usliši me u svojoj pravdi. I ne idi na sud za svojim slugom, da se ne opravda pred tobom cijeloga života. Činjenica da je neprijatelj progonio moju dušu srušila je moj život na zemlju. Sedeo je sa mnom u mraku kao mrtvo doba i oplakivao me duh moj, u meni je srce bilo uznemireno.

Sjetite se davnih dana, proučavao sam vaša djela u svakom pogledu, u poeziji vaših ručnih studija. Leteo sam k tebi u rukama, duša moja kao zemlja suva tebi. Slušaj me brzo, gospodine moj duh nestaje. Ne odvrati lice svoje od mene, i biću kao oni koji silaze u jamu. Čuj, reci mi ujutro milost svoju, da se u tebe nadah. Objasni mi, Gospode, put kojim idem, da sam uzeo svoju dušu k tebi. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, u svoje utočište.

Nauči me ko je tvoja volja da si ti moj Bog. Neka me tvoj dobri duh vodi pravo na zemlju, za ime tvoga, živi me Gospod. Svojom pravdom izbavljaš dušu moju od tuge, i svojom milošću uništavaš moje neprijatelje. A ti ih sve ostavljaš, tugujući moju dušu što sam tvoj rob.

Gospode Bože, i mi smo uzvišeni, blagosloven je koji dolazi u ime Gospodnje.

Ispovijedajte se Gospodu i zazivajte njegovo sveto ime.

Gospode Bože…

Uvijek su me narodi okruživali, i u ime Gospodnje ja sam im se klanjao,

Gospode Bože…

Ovo je učinio Gospod, i divno je u našim očima.

Gospode Bože…

Zvuk XNUMX O budi podignut na krst.

Bogorodice sada trčimo uveliko, * grešni i ponizni, i bežimo * u pokajanju, vapajući iz dubine duše, * Gospođice, pomozi nam kad smo slomljena srca, * požuri, očisti nas od mnoštva grehova, * učini ne odbacujte svoje sluge prazne, * jer i samo se nada steče.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Kao osloboditelju zarobljenika, * i braniocu siromaha, * lekaru bolesnih, braniocu kraljeva, * trofejnom velikomučeniku Georgiju, * poslaniku Hristovom kod Boga, * spasi duše naše.

I sada i zauvek, iu vekove vekova. Amen.

Hoćemo li ikada ćutati, Bogorodice, * tvoje dinastije nedostojni pevaju, * jer si bila glavni poslanik, * jesi li nas izbavila od takvih opasnosti? * Zar ih do sada nije držao na slobodi? * Ne odstupimo, Despina, od tebe, * jer ti čuvaš svoje sluge zauvijek, od vječne patnje.

Nth Psalm

Bože, smiluj mi se po velikoj milosti svojoj, i po mnoštvu svoje milosti izbriši bezakonje moje. Štaviše, operi me od bezakonja moga i očisti me od greha moga. Da znam svoje bezakonje i svoj grijeh je preda mnom zauvijek. Sagriješio sam samo tebi, i učinio sam zlo pred tobom, kao da si opravdan u svojim riječima, a pobjednik na sudu. Gle, u bezakonju su uhvaćeni, i u grijehu me majka moja. Gle, ti si istinski volio, otkrivajući mi skrivene i skrivene stvari tvoje mudrosti. Poškropiš me uvelog i očišćenog, umiješ me, i bijela kao snijeg. S radošću i vedrinom slušaš, tvoje umorne kosti se raduju. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i izbriši sve moje bezakonje. Stvori čisto srce u meni, Bože, i inauguriraj pravi duh u meni. Ne odbaci me sa lica svoga i ne oduzimaj mi Duha Svetoga. Daj mi radost svog spasitelja i podrži me suverenim duhom. Nauči zle putevima svojim, i bezbožnici će se vratiti k tebi. Krv si me prolio, Bože, Bože spasenja moga, jezik moj raduje se tvojoj pravednosti. Gospode, ti otvaraš moje usne i moja usta izjavljuju tvoj blagoslov. Koju god žrtvu ste htjeli, dao sam ako, žrtve paljenice, niste uspjeli. Žrtvuj Bogu slomljen duh, slomljeno i umorno srce, Bog ne slabi. Agatinone, Gospode, u tvom prosperitetu Sion, i sagradi zidine Jerusalima. Tada ćete uspjeti u žrtvi pravednosti, u prinosu i u žrtvama paljenicama. Onda će gorjeti na tvom oltaru.

Zvuk pl. XNUMX. Oda XNUMX. Eirmosa

Neka voda koja prolazi bude suha, * i pobjegni od zla Egipta, * Izraelac se uznese, * našem Otkupitelju i Bogu našem.

O Sveta Marijo spasi SAD

Mnoga uzastopna iskušenja, * tebi se utječem, spas onih koji traže. * O Majko Reči i Djevo, * teškoća i patnji spasi me.

O Sveta Marijo spasi SAD

Strasti me muče uvredama, * mnogo nestrpljenja, obuci moju dušu, * pomiri se, Kćeri, mir, * Sina tvoga i Boga, Panama.

Slava Ocu...

Gledali su na Boga kao na spasitelja, * Kličem, Djevo, izbavi me od mojih nevolja, * jer se sada obraćam tebi, * i moja duša i moj um.

I sada i zauvek...

Negujući telo i dušu, * božansko episkopstvo, i njeno proviđenje od tebe, * čast, sama Teomitore, * kao dobrotvorni dobrotvor.

Oda III Eirmos

Nebeski svodu, plafonu Gospode, * i ustrojitelju Crkve, ti me jačaš, * u ljubavi, sidro apela, * oslonac vjernih, jedini čovjekoljubac.

O Sveta Marijo spasi SAD

Zaštita i zaštita, život za mene tithimi, * Do, Bogoslovice, Bogorodice, ti me vodiš,* u svoju luku, uzrok dobra, * potporu vjernih,

spavaj sam

O Sveta Marijo spasi SAD

Preklinjem te, Djevo, da zabavljaš moje duševne nemire, * i zbrku nemira, * jer si, Teonimfe, vođo mira, * zavela Hrista, sama zauvek.

Slava Ocu...

Blagotvorna tekusa, uzrok dobra, * bogatstvo dobročinstva, uvijek niču,* uvijek jer si u stanju, koliko je moguće u sili, * Hrista sam začeo, Bog te blagoslovio.

I sada i zauvek...

Mučne bolesti i bolesne nevolje, * Ispitujem se, Djevo, pomozi mi, * od lijekova, jer te poznajem neiscrpno, * blago, Panama, neiscrpno.

Sačuvaj, * od opasnosti, sluge tvoje, Bogorodice, * da se sve posle Boga u tebe utečemo, * kao nesalomivi zid i zaštitu.

Pogledaj,* u korist, sveta Bogorodice, na nevolju tela moga, i isceli bolove duše moje.

Pomiluj nas Bože po velikoj milosti Tvojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Gospode pomiluj (3)

Pomolimo se za našeg Oca i Arhiepiskopa (deinosa) i za svo naše bratstvo u Hristu.

Gospode pomiluj (3)

To vidimo u prilog milosti, života, mira, zdravlja, spasenja, posete, oproštenja i oproštenja greha sluga Božjih, [imena] i svih onih koji prisustvuju ovoj svetoj molbi i radi njega sve svoje greške, bilo da dobrovoljne ili nedobrovoljne, oproštene su.

Gospode pomiluj (3)

Da si milosrdni i čovjekoljubivi Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vijeke vjekova.

Amen.

Zvuk sjedišta b' Gornji dio tijela

Toplo poslanstvo, i zid neosvojiv,* izvor milosrđa, utočište svijeta,* opširno ti vapijemo, Bogorodice Despino, dođi, *i spasi nas od opasnosti,* jedina brza zaštitnice .

Ode D'Eirmos

Čuo sam, Gospode, * tajnu tvoje ekonomije, * razumeo sam tvoja dela, * i proslavio sam tvoje božanstvo.

O Sveta Marijo spasi SAD

Uznemiri jednu od mojih strasti, * vladaru moga gospodara, * i smiri metež, * mojih grijeha, Bože.

O Sveta Marijo spasi SAD

Bezdan milosrđa, * Molim te, daruj mi, * Začeo sam milostivog, * i Spasitelja svih, onih koji te hvale.

Slava Ocu...

Uživajući, Djevo, * zahvaljivanje na tvojim darovima, * nadajući se efimniju, * oni koji poznaju Teomitora.

I sada i zauvek...

Nadu i oslonac, * i čvrsti zid spasa, * izvojevani u tebi, Panymnite,* od svih nevolja, izbavljeni smo.

Oda Eirmosu

Prosvijetli nas, zapovijesti svoje, Gospode,* i tvojoj mišici na visini, * mir, * daruj nam, čovjekoljubu.

O Sveta Marijo spasi SAD

Ispuni moje srce, Agni, veseljem, * Dao sam radost djevici, * veselja, * Rodio sam uzrok.

O Sveta Marijo spasi SAD

Izbavi nas od opasnosti, Bogorodice Agni,* večno teče iskupljenje, * i mir, * sav um koji prevazilazi.

Slava Ocu...

Razriješi krivicu mojih grijeha, Teonimfe, * u obasjavanju tvog sjaja, * svjetlost sija, * božansko i vječno.

I sada i zauvek...

Ozdravi Agni, bolest mojih strasti, * Tražio sam tvoju biskupiju, * i zdravlje, * daj mi svoje poslanstvo.

Oda Ermosu

Gospodu molitvu izlivam, * i tugu svoju mu govorim, * da je moja duša bila zaražena zlom, * i život moj se približio Hadu, * i molim se kao Jona, * Iz pokvarenosti, Bog me vratio.

O Sveta Marijo spasi SAD

Od smrti i propadanja kako je sebe spasio, * sebe od smrti, * trulež i smrt moje prirode, * bili su zaplijenjeni, Djevo, tuguj, * Gospod tvoj i Sin Njegov, * od zla neprijatelja sa mnom.

O Sveta Marijo spasi SAD

Zaštiti me, života stojim, * i čuvaj Djevo, * svih iskušenja raspusti, * i uticaj demona raspusti, * i uvek se molim, * oslobodi me pokvarenosti mojih strasti.

Slava Ocu...

Kao zid primamo utočište, * i duše u potpunom spasenju, * i širinu u tuzi, kćeri, * i u vatri tvojoj radujemo se. * O Despina, spasi nas sada * od patnje i opasnosti.

I sada i zauvek...

Sada u krevetu, pripadam bolesnima, * i nema iscjeljenja tijela moga, * ali sam začeo Boga i Spasitelja svijeta, * i spasitelja bolesti, * dugujem ti za dobro, * uskrsni iz propadanje bolesti.

Sačuvaj, * od opasnosti, sluge tvoje, Bogorodice, * da se sve posle Boga u tebe utečemo, * kao nesalomivi zid i zaštitu.

Ahrante, * zbog Reči netumačenog, * na kraju dana sam tekao, patim, * kao da imam majčinu parezu.

Pomiluj nas Bože po velikoj milosti Tvojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Gospode pomiluj (3)

Pomolimo se za našeg Oca i Arhiepiskopa (deinosa) i za svo naše bratstvo u Hristu.

Gospode pomiluj (3)

To vidimo u prilog milosti, života, mira, zdravlja, spasenja, posete, oproštenja i oproštenja greha sluga Božjih, [imena] i svih onih koji prisustvuju ovoj svetoj molbi i radi njega sve svoje greške, bilo da dobrovoljne ili nedobrovoljne, oproštene su.

Gospode pomiluj (3)

Da si milosrdni i čovjekoljubivi Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vijeke vjekova.

Amen.

Kondak Sound II

Zaštito hrišćana bestidni, zagovor nepokajanog pesnika, ne odustaj od grešnih molitava glasa, nego dođi, kao dobri, u pomoć nama koji ti verno vapimo. Požuri u ambasadorstvu i požuri u molitvi, zaštitnice Bogorodice, onih koji te poštuju.

zvuk d'

Od mladosti moje često se bori sa strastima, ali razume i spasava, Spasitelju moj. (milijarde)

Vi mrzitelji Siona, stidite se Gospoda, kao trava, sušite se u ognju. (milijarde)

Slava Ocu...

Duše Sveti, svaka duša živi, ​​i čisti se, ustaje, svetli Trojičnim jedinstvom, svetogrđe.

I sada i zauvek...

Duše Sveti, izlij štenare milosti, napoji sve stvorenje, za život.

O

Čuvam tvoje ime u svakoj generaciji i generaciji.

Stih

Čuj, kćeri, i vidi, i prigni uho svoje, i čini dobro svome narodu i domu svoga oca, i neka kralj poželi ljepotu tvoju.

Čuvao sam tvoje ime u svim generacijama.

I u korist slušanja svetog Jevanđelja, molimo Gospoda Boga našega.

Gospode, smiluj se (c').

Sofija. U redu. Slušamo Sveto Jevanđelje.

Počivaj u miru.

I vašem Duhu.

Čitanje je iz Svetog Jevanđelja po Luki. Približavamo se.

Slava tebi, Gospode, slava tebi.

Tih dana, vaskrsla Marija otputovala je u planine nakon učenja, u grad Judu, i ušla u kuću Zaharijevu i primila Elizabetu. I dogodilo se da kada je Elizabeta čula Marijin poljubac, dijete je izronilo u njenoj utrobi, a Elizabeta se ispunila Duhom Svetim, i podigla je glasan glas i rekla: Blagoslovena si kao žena, i blagosloven je plod utrobe tvoje, i otkud ja ovo da mi dođe majka Gospoda moga? gle, kada je glas tvoga zagrljaja došao do mojih ušiju, dijete u mojoj utrobi je povikalo od radosti. I blagosloven sam ja koji povjerovah, da je ovo kraj prokletima ali Gospodnjim. A Mirjam reče: veliča duša moja Gospoda, i moj se duh raduje u Bogu, Spasitelju mom, što je pazio na poniženje svog sluge. Gle, od sada su blagosloveni svi naraštaji. Neka me Moćni uveliča i posveti njegovo ime. I Marijam je ostala kod nje tri mjeseca i vratila se svojoj kući.

Slava tebi, Gospode, slava tebi.

Slava Ocu...

Oče, Reč, Duše, Trojica ili Jedan, izbriši mnoštvo mojih zločina.

I sada i zauvek...

Bogorodice, poslanstva, Milostiva, zbriši mnoštvo zločina mojih.

Smiluj mi se, Bože, po velikoj milosti svojoj, i po mnoštvu milosti svoje izbriši bezakonje moje.

Zvuk pl. b' Sve na lageru

Ne vjeruj mi ljudska zastita, Gospodarice, ali primi svoju molbu, jer si tuzna, jer nemam snage, strijele demonske, ne branim, ne trazim utociste, uvijek se borim, a ja nemam bajku osim tebe, Gospe svijeta, nado i zastito vjernih, ne odustaj od mog zahtjeva, cuvaj kamate.

Niko ne hita k tebi, uplašen tobom, prečista Bogorodice, nego traži milost, i prima dar, u interesu molbe.

Promena napaćenih, otpuštanje bolesnih postojećih, Bogorodice Bogorodice, spasi grad i ljude, mir onima koji ratuju, mir onima koji zimuju, jedina zaštita vernih.

Sačuvaj, Bože, narod svoj, i blagoslovi nasledstvo svoje: poseti svet svoj u milosti i dobroti, uzdigni rogove pravoslavnih hrišćana, i obasuj na nas svoje bogate milosti: poslanice večne, Gospe, Bogorodice i večne Marije : krstom časnim i životvornim, zaštitom časnih nebeskih bestjelesnih sila, zagovorom časnog, slavnog, preteče i proroka Jovana Krstitelja, svetih, slavnih i sveslavnih apostola, svetih slavnih. sveslavni apostol Varnava, svetih otaca naših, velikih jerarha i vaseljenskih učitelja, Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog, Atanasija i Kirila, Jovana Milosrdnog, patrijarsi aleksandrijski: Nikolaj Mirosa, Spiridon episkop trimitski , čudotvorci. svetih slavnih velikomučenika Georgija Trofejnog, Dimitrija Mirolitskog, Teodora Tironskog i Teodora Stratilata i Mina čudotvorca, sveštenomučenika Haralamba i Elefterija, svetih i bogobojažljivih otaca naših, svetog i pravednog Boga -otci Joakim i Ana, (svetac dana), i svi sveti. molimo te, svemilostivi Gospode, usliši nas grešnike svoje i pomiluj nas.

Gospode smiluj se (l')

Milosrđe, i milosrđe, i milosrđe jedinorodnog Sina tvoga, blagosloven je on, sa presvetim i dobrim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Amen.

Oda VII Eirmos

Oni iz Judeje, * djeca koja nikada nisu bila u Vavilonu, * vjera u Trojstvo, * plamen peći, * pogaženo pjevanje, * Bože otaca naših, blagosloven je on.

O Sveta Marijo spasi SAD

Spas naše, * kao Soter voljni, spasio si, * u utrobi Djeve, * nastanivši svijet, * zaštitnika si pokazao, * Bože otaca naših, blagosloven je on.

O Sveta Marijo spasi SAD

Tragaocu milosti, * rodila, prečista Majko, pomiluj, * očisti grijehe,* duše i nečistoće, * vapijući u vjeri, * blagosloven je Bog Otaca naših.

Slava Ocu...

Blago spasenja, * i izvor netruležnosti, začeli su te, * i kulu sigurnosti, * i vrata pokajanja, * pokazao si onima koji vape, * Bože otaca naših, blagosloven je.

I sada i zauvek...

Od slabosti tijela, * i duše od bolesti, Teogenitrije, * od požudnih darova, * tvoja božanska svrha, * dostojno me postupaj, * ili Spasitelja Hrista, mi smo rođeni.

Oda Irmosu

Caru nebesima, koji hvali * vojnike anđela, hvalite * i budite uzvišeni * u vijeke vjekova.

O Sveta Marijo spasi SAD

Oni koji ti pomažu, darovani, * ne zaboravljaju, Djevo, hvaleći, * i uzdižući * te, Kćeri, dovijeka.

O Sveta Marijo spasi SAD

Iz vriština izlijevaš svjetlost, * vjerno ih hvališ Djevici, * i uznosiš* svoje zapjenjeno zanimanje.

Slava Ocu...

Ti liječiš moje bolesti duše, * i bolove tjelesne, Djevo, * zato te hvalim * Dobrotvorni.

I sada i zauvek...

Od iskušenja odgoniš uvrede,* i trpiš napade Djevo, * odakle si hvaljen * u vijeke vjekova.

Oda Irmosu

Uglavnom Bogorodice, * ispovedamo ti se, * spasenih kroz tebe, Presveta Djevo, * sa bestelesnim horovima, koji te veličaju.

O Sveta Marijo spasi SAD

Suza moj, * neporicanje, * sve suze sa lica moga, * neopisiva Djevo, Hrista sam začeo.

O Sveta Marijo spasi SAD

Ispuni srce moje radošću, * ispuni ga, Djevo, * puninom radosti, * tugom grijeha, nestao sam.

O Sveta Marijo spasi SAD

Luka i zaštita, * onih koji ti se obraćaju, * rod Djevice, i čvrsti zid, * utočište i zaklon, i agallijama.

Slava Ocu...

Tvoja svetlost blista, * svetla, Djevo, * Ja sam gonio mrak neznanja, * Bogorodice pobožna, osuđujući te.

I sada i zauvek...

Od ozljede na mjestu, * bolesti, * poniženog, Djevo, izliječi, * od bolesti do kolofonija, pokajanja.

Megalynaria

Zaista je dostojno, blagoslovi Bogorodicu, beskrvno i neporočnu, i Majku Boga našega.

Najčasniju od Heruvima i najneuporedivu od Serafima, netruležnu Reč Božiju kojoj su se klanjali, Bogorodicu istinitu, veličamo te.

Najviši od nebesa, i čistiji od solarnih svjetiljki, otkupljeni, mi od prokletstva, Gospodarice svijeta, počastimo himnama.

Od mnogih grijeha, tijelo mi je slabo, i duša moja, u tebi se utječem, Dobri, beznadežna nado, pomozi mi.

Gospo i majko Otkupitelja, primi molbe, nedostojne vaših molbi, da se zauzmete za onoga koji je od vas stvoren. O Despina, posrednice svijeta.

Odu tebi rado pevamo, sad je pevam Bogorodice skladno, po Preteči, i svi sveti, postrada, Bogorodice, pomiluj nas.

Ali usne bezbožnika, onih koji se ne klanjaju, tvoj lik septa, rečeno je, pod apostolom, Lukom sveštenikom, Odegtrijom.

Vi od anđela, vojnici, preteče Gospodnje, dvanaest apostola, svih svetih, posle Bogorodice, bili ste poslanici, da nas spasete.

Trisaion

Sveti Bože, Sveti Moćni, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. [3]

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amen.

Panagia Trias, smiluj nam se. Gospode, oprosti nam grijehe. Gospode, oprosti naša bezakonja. Sveti, posjeti i izliječi naše bolesti, zahvaljujući tvom imenu.

Gospodaru imaj milosti. Gospode, smiluj se, Gospode, smiluj se.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amen.

Oče naš na nebesima, neka se sveti ime tvoje, neka dođe kraljevstvo tvoje, neka bude volja tvoja, kao što je na nebu i na zemlji. Hljeb naš nasušni daj nam danas, i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego izbavi nas od zloga.

Da je tvoje kraljevstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek, iu vijeke vjekova.

Amen.

Pomiluj nas Bože po velikoj milosti Tvojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Gospodaru imaj milosti. (3)

Pomolimo se za pobožne i pravoslavne hrišćane.

Gospodaru imaj milosti. [3]

Pomolimo se za našeg Oca i Arhiepiskopa, (deinos) i za svo naše bratstvo u Hristu.

Gospodaru imaj milosti. (3)

Da molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, posetu, oproštenje i oproštenje greha sluga Božjih, [imena] i svih pobožnih i pravoslavnih hrišćana, stanovnika i domorodaca u ovoj županiji, parohijana, poverenika , pretplatnika i poklonika ovog svetog hrama.

Gospodaru imaj milosti. (3)

Da će u njegovo ime sveta Crkva i ovaj grad, ovaj otok, i svaki grad i selo, biti sačuvani od pošasti, gladi, potresa, razaranja, vatre, mača, invazije stranaca, građanskog rata i iznenadne smrti, radi ostrvo, dobronamjerni i praštajući, budi naš dobri i čovjekoljubivi Bože, odvrati i primi sve gnjeve i bolesti koji se kreću prema nama, i izbavi nas od neposredne prijetnje njegovog prava, i smiluj nam se.

Gospodaru imaj milosti. (3)

Za nas i radi njega, Gospode Bože naš, usliši glas molitve naše kao grešne i pomiluj nas.

Gospodaru imaj milosti. (3)

Čuj nas, Bože, Spasitelju naš, nado svih krajeva zemlje i onih na moru nadaleko i naširoko, mi smo Gospodar svih naroda, nad grijesima našim, i smiluj se na nas.

Gospodaru imaj milosti. (3)

Ti si milosrdni i čovjekoljubivi Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vijeke vjekova.

Amen.

Slava Tebi Bože, nado naša, Gospode, slava Tebi.

Hriste istiniti Bože naš, po poslanstvima Njegove večne i svesvete majke, svetih, slavnih i slavnih apostola, svetog slavnog velikomučenika Georgija Trofejnog (dana) i svih Svetih, pomiluj i spasi nas, kao dobri i čovjekoljubivi i milosrdni Bog.

Zvuk b

Ti uvijek štitiš, Agati, one koji se u vjeri utječu snažnom rukom, jer mi grešnici protiv Boga nemamo druge, u opasnosti i tuzi, zagovoru, pognute pod grijesima mnogih, Majko Boga Svevišnjega , gdje god da se obratimo tebi, izlij sve svoje prilike sluge tvoje.

Radost svih tužnih, i unesrećenih zaštitnika, i ožalošćenih je hrana, stranci koje molite, i bakterije slijepih, bolesnih koje posjećujete, onih koji su umorni od svrhe i percepcije, i pomagač siročadi, Majko Božija Svevišnja, postojiš, Ne zaboravi, požuri, nevolje, spasi ih sluge svoje.

Zvuk pl. d'

Gospođo, primi molitve svojih slugu i izbavi nas od svake potrebe i tuge.

zvuk b

Sva moja nada je u tebi, Majko Božja, čuvaj me pod svojim krovom.

U periodu od 15. avgusta uobičajeno je da se umesto gore navedenih Bogorodica peva sledeća Heksapostelarija.

zvuk c

Apostoli iz daleka i naširoko, okupljeni, Getsemanije sela, sahrani tijelo moje, a ti, Sine moj i Bože, primi duh moj.

Zaslađivanje anđela, radost žalosnih, zaštitnice hrišćana, Djevo Majko Gospodnja, razumi me i izlij večne patnje.

I imam te za posrednika, čovekoljubivom Bogu, ne upravljaj mojim postupcima, pred anđelima, molim te, Djevo, pomozi mi brzo.

Zlatna kula, i grad sa dvanaest zidova, osunčan tron, sedište kralja, neshvatljivo čudo, kako negujete despota.

Molitvama svetih otaca naših Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas

Amen.

mali molbeni kanon pdf, mali molbeni kanon simonepetra, mali molbeni kanon prevod, mali molbeni kanon bez sveštenika, molbeni kanon Bogorodice, kada čitamo molbu, molitvu Bogorodici za zdravlje, molitve petnaestog avgusta , molbeni kanon Bogorodici, molbeni kanon Djevice Marije cd , veliki molbeni kanon s prijevodom, Mali i veliki molbeni kanon, Mali molbeni kanon Bogorodice, VELIKI GERONTIKON, Mali i Veliki molbeni kanon, MALI I VELIKI Molitveni kanon Kanon, Mali Supraplikativni kanon, Molitveni kanon, Pevan u svim okolnostima i, okolnostima i u tuzi duše, u svakom slučaju iu tuzi, moj u t