Nedjelja Duhova. Božanska sukcesija 1′

Nedjelja Duhova. Božanska sukcesija 1′

The Nedjelja Pedesetnica slavi diplomiranje Duha Svetoga kod apostola. U znak sjećanja na ovu činjenicu, svake godine, Slavimo Sa velikim sjajem na rođendan Crkve, dan uoči praznika Duha Svetoga.

Ovaj praznik odgovara velikom godišnjem prazniku Jevreja, koji se u Jevrejskom pismu (Stari zavet) naziva proslava žetve ili Dan u nedelji.

Pedeset dana nakon Vaskrsenja Gospodnjeg, u 12 učenika, među kojima su bili i apostoli Isusovi, došlo je do mature Duha Svetoga, tako da su, prema Delima apostolskim, primili Duha Svetoga govoreći na stranim jezicima (lingvista)" o čudesnim djelima Božjim“ , što su primijetili Jevreji i tužilaštva koji su sedmicama boravili u Jerusalimu.

Kao rezultat toga, nakon Petrove propovijedi, tog dana je kršteno 3.000 novih članova kršćanske crkve. 

Pedesetnica je sedmična proslava koja se slavi sve dane u sedmici sa posebnim pogoršanjem u subotu. Ponedjeljak je posvećen Duhu Svetome gdje se ponavlja čitav niz nedjelje.