Arhanđelska sinoda 8. novembra

Arhanđelska sinoda 8. novembra

Na dan kada slavimo Sabor Svetih Arhanđela, poštujemo otpor Anđela u podloj i besmislenoj izdaji đavola u Svetom Trojstvu.

Prema otkrivenje (Otkrivenje 12, 7-9) bio je rat na nebu. Mihael i njegovi anđeli postrojili su se da se bore protiv zmaja (Lucifera) i njegovih anđela.

Ali zmaj nije uspio,

to nije važilo, niti je pronađeno mesto da više ostane na nebu. A zmaj je zbačen, zmija velika drevna, đavo i sotona, onaj koji vara ceo svet, bačen je na zemlju i sa njim i njegovim anđelima

Ovim riječima apokalipsa opisuje poraz. Pad zmaja i đavola i pobjeda generala Mihaila.

Častujemo trenutak kada je Arhanđel Mihailo istupio i zaustavio otpadništvo Anđela

Dobro stojimo, stojimo nakon straha.

i svi anđeoski redovi uzviknu

Svet, Svet, Sveti Gospode nad vojskama, puni su nebo i zemlja slave Tvoje

Priznali su autoritet i moć Boga Oca i bili utvrđeni u Njegovoj službi bližnjemu.

Ovaj trijumf dobrog duha na čelu sa Arhanđelom Mihailom slavimo 8. novembra.
Od tada zmaj, zmija, đavo lutaju svijetom.

Njegove otpadničke moći, kaže sveti Grigorije Bogoslov, su tvorci zla izbjegavajući dobro i ambasadori naše bijede

Arhanđelu Mihailu.
Bog te blagoslovio, Michael, molim se za tebe
Mora da jesi, ali ja nemam materijala.

Arhanđelu Gavrilu.
Zdravo Gavrilo Anđele velike radosti,
U Mali se radujem i letim tako da želim.

Oktagon neba lebdi elegantni Archus.

Sinaksi Devet Redova,
Serafimi, Heruvimi, Prijestoli, Kneževine, Moći, Kneževine, Moći, Arhanđeli i Anđeli.
Paxion šta bataljoni od devet
Šta ako je dijete trudno devet mjeseci?

Sinod arhanđela ikona, Oprost arhanđela pdf, Otpust najvećih arhanđela, Praznik Arhanđela, Otpust Arhangela Mihaila Mandamusa, Otpust svetih Anargira, Otpust Arhanđela Mihaila stihovi, Tropar Arhangela Mihaila, Tropar Arhangela Mihaila, Sinod Arhanđela, Arhanđela i drugih i ostalih Lica, Mihaila i Gavrila od, i Gavrila od ostalih, Praznik Sinoda Svetih Arhanđela, Okružnica praznika Sinoda, Svetih arhanđela Okružnica praznika, od Praznik Sinoda Svetih, Arhanđela Mihaila i Gavrila, Sinoda arhanđela Mihaila i , Beztjelesnih i Nebeskih anđeoskih redova, drugih bestjelesnih i nebeskih anđeoskih redova, Sabora arhanđela Mihaila i drugih bestjelesnih i nebeskih anđeoskih redova, bestjelesnih i nebeskih anđeoskih redova, preostalih bestjelesnih i nebeskih anđela, sabor arhanđela Mihaila i,