Želja Presvetoj Bogorodici. 1′

Želja Presvetoj Bogorodici. 1′

Bezgrešna, neokaljana, neokaljana, neporočna, čista Djevo, Božja-nimfo Despino, Reč Božija ljudima, na čudan način sam te začeo, i ujedinio sam odbačenu prirodu našeg roda, nebeskih, jedinu nadu očajni i ratom razoreni pomoć.

Spremna percepcija onih koji ti dolaze, i svih kršćana utočište, a ne gadost prema grešniku, tužitelju, prljave misli i riječi i djela nedostojni sebe i životnih zadovoljstava, naglo mišljenje, biti rođen kao rob, ali kao od čovekoljubive Majke Božije, čovekoljubivi saosećajan prema meni grešniku i rasipniku, i primi molitvu koja ti je prinesena sa prljavih usana, i sažali se Sina svoga, i Despota i Gospoda našega, tugom umrljanu majčinsku gordost, da proleće čovjekoljubiva nedra ove dobrote i, oprosti mi bezbrojne grijehe, vrati me pokajanju i ovo naređuje radniku kadetskom prikazu sa.

I blagoslovi me kao milosrdnog i saosećajnog i dobroćudnog, dok u sadašnjosti živim topli zaštitnik i pomoćnik, koji odvraća napade protivnika i vodi me ka spasenju, a u trenutku izlaska opkolio sam svoju jadnu dušu i tamu lica zlih koji istjeruju demone iz nje, dok mi dokazuju strašni sudnji dan, vječni pakao s kišom i tajnu slavu tvoga Sina i Boga našeg naslednika.

Neka se i dogodi, Gospođo moja, Presveta Bogorodice, po tvom zastupništvu i razumevanju, blagodaću i milosrđu Jedinorodnog Sina, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, svaka slava, čast i poklonjenje, zajedno sa ovim vladarem Otac i ja smo sveti i blagoslovljeni i oživljeni njegovim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Amen.

Moćna molitva Presvetoj Bogorodici, Blagoslov Presvetoj Bogorodici koja rastvara lukavstva đavola, Neporočni stihovi, Presveta Bogorodica Manolis Hacimarkos, Molitve spasenja Presvetoj, Molitve Presvetoj Bogorodici, Presvetoj Bogorodici Manolis, Bezgrešna želja Presvetim, Bezgrešna želja Presvetim, Bezgrešna Bezgrešna želja, Nektarije Pentapoljski Eginski, Sveti Nektarije Pentapoljski, Egina Svetog Nektarija Pentapoljski, u Egini Pentapoljski, Eginski Pentapoljski, Egina Svetog Nektarija Pentapoljskog, Molitva Presvetom Smirenju njoj, Presvetom, BLAGOSLOVLJAJUĆI JE, Ja, Presveta, Presvetoj Bogorodici, tvojoj sluškinji od