Da Bog da hrabrost nezaposlenima i nesretnima. Psalam 38

Da Bog da hrabrost nezaposlenima i nesretnima. Psalam 38

Prema Svetom Arseniju Kapadokijskom 38. psalam iz Psaltir, služi napuštenim i nesrećnim ljudima da nađu posao a ne da tuguju.

Na kraju, Iditusu; ᾠὴ Davidu.

2 REKOH: Čuvam puteve svoje da ne zgreše o meni na jeziku svome, postavio sam zatvor za svoja usta podižući grešnika protiv sebe.

3 Bio je ponižen i ponižen i ponižen dobrim stvarima i jadom oživelo me.

4 Srce mi je toplo u meni, a u mojoj radnoj sobi gori vatra. govorio sam svojim jezikom;

5 Javi mi, Gospode, kraj moj i broj dana mojih, šta su, da znam šta mi nedostaje.

6 Gle, moji dani su borba, i moje postojanje je kao ništa pred tobom; ali svemiri su taština, svaki čovjek živi. (recitacija).

7 Jer čovjek luta u liku, ali uzalud se uznemirava, gomila i ne zna šta skuplja.

8 I šta je sad moje strpljenje? nije Gospod? i moje prisustvo je sa vama.

9 Ti me izbavljaš od svih bezakonja mojih, prekoriš me za bestidnika.

10 Bio sam gluv, i nisam otvorio svoja usta, jer si govorio.

11 Odvrati od mene svoje pošasti, jer sam od snage ruke svoje spašen.

12 U ukor za bezakonje, obukao si čovjeka i izniknuo si mu dušu kao pauk; ali svaki je čovjek uznemiren. (recitacija).

13 Usliši molitvu moju, Gospode, i molbu moju, usred suza mojih; ne šuti, jer ja sam stranac pred tobom i stranac kao i svi oci moji.

14 Oprosti mi, da se osvježim prije nego što budem poslan i neću postojati uopće.