Agios Apostolos Andreas Protokletov put do Hrista 66. nove ere

Agios Apostolos Andreas, put Protokleta ka Hristu

Apostol Andrija je po zanimanju bio ribar i zajedno sa jevanđelistom Jovanom, na početku su bili učenici Jovana Preteče.

Jednog dana, naime, kada su bili na obali Jordana i Preteča im je pokazao Isusa i... rekao im "evo Jagnjeta Božjeg koje uzima na sebe grijeh svijeta".

Ta dva obična ribara bila su tako dirnuta bez ikakvog oklevanja i oprezno su odmah napustili svog učitelja i krenuli za Isusom.

AπApostol Andreas je propovedao u Bitiniji, Crnom moru, zaista apostol, on je osnivač Vizantijske crkve. Nakon što je tu postavio prvog episkopa, apostola Stahija, a njegov nasljednik je vaseljenski patrijarh, Trakija, Makedonija i Epir. Konačno je završio u Ahaji.

Za vrijeme svog učenja u Patrasu, liječio je ljude blagodaću Svetog Duha. Čak je izliječio i ženu prokonzula Ahaje Egeata i ona je vjerovala u Krista

Prokonzul je bio iznerviran i paganski sveštenici su ga naterali da ubije Svetog apostola Andriju, razapevši ga na X.

Apostol Andrija se predstavio Bogu kao "probni radnik"

Bezbožni prokonzul nije dao mošti apostola Andrije vernim hrišćanima da ih sahrane. Ali na kraju dana je izgubio razum i ubio se. Tako su vjernici sa svojim episkopom Stratoklisom primili Svetu mošti i sahranili je uz velike počasti. Kršćani Ahaje jako su oplakivali njegovu smrt.

sveti andreas zaštitnik sveti andreas šta sveti andreas štiti kalamata sveti andreas od Lefkosije saint andreas plaža sveti andreas, novi dugi sveti andreas za hrista salos saint andreas feast sveti andreas srebrna ikona sveti andreas silotiska Andrije Protokleta Andrije i svetog sveti andreas sveti apostol
agios andreas apostolos agios apostolos andreas agios andreas salos bios bios of agios andreas agios andreas the apostol the protocall of agios andreas agios apostolos jacobos agios flavianos agios andreas biografije agios andreasa